top of page
בית חכם | מערכת בית חכם

הער את הבית שלך

 Home Assistant הינה מערכת בית חכם בקוד פתוח הכתובה בפייתון 3. האזן ושלוט על כל המכשירים בבית שלך.

אידיאלי להרצה על רסברי פאי 3.

0000.0.0

גרסה נוכחית:

אוקטובר 21, 2017

תאריך שחרור:

הערות גרסה

הצטרפו לקהילה

קהילה של כל המובילים בתחום, נמצאת בשרתי Discord, מוזמנים להצטרף לעזרה, תמיכה או סתם שיתוף פרוייקט

discord.png

הצטרפו אלינו בפייסבוק

בית חכם | השגחה
השגחה

Home Assistant ישגיח על כל המכשירים והרכיבים בביתך כך שלעולם לא תדאג יותר

בית חכם | ARDUINO
בית חכם | SONOS
בית חכם | MQTT
בית חכם | XIAOMI
בית חכם | IROBOT
בית חכם | NEATO
בית חכם | GOOGLE CAST
בית חכם | APPLE
בית חכם | GOOGLE HOME
בית חכם | KODI
בית חכם | OPEN WRT
בית חכם | ZWAVE
בית חכם | PLEX
בית חכם | IFTTT
שליטה

שלוט על כל המכשירים בביתך בעזרת ממשק מותאם והכל ממקום אחד!

Home Assistant נותן לך את האפשרוט לשלוט על כל המכשירים שלך ממכשיר אחד, ללא שמירה של פרטיך האישיים בענן. הפרטיות חשובה לנו!

בית חכם | אוטומציה
אוטומציה

הגדר חוקים ותנאים מתקדמים לשליטה על המכשירים שלך על מנת להחיות את הבית שלך.

אתם רוצים...

  • להדליק את האור בסלון כשהשמש שוקעת ומישהו נמצא בבית?

  • להפעיל את האור כשחשוך ומישהו נכנס הביתה?

  • להחליש את האורות כשאתם מפעילים סרט בכרוםקאסט?

  • לקבל הודעה שהאור בבית נדלק כאשר אתם לא נמצאים?

  • להפעיל מזגן על קירור כאשר הטמפרטורה גבוהה?

אתם מכוסים.

ראה דוגמאות

Home Assistant בעיתונות
בית חכם | עיתונות
בית חכם | עיתונות
בית חכם | עיתונות
בית חכם | עיתונות
בית חכם | עיתונות
bottom of page