top of page

מדריך יצירת דוד חכם בפחות מ 50 שקל

דוד חכם הינו אחד הדברים הראשונים שאנשים שואלים בעניין הבית החכם. וזה לא מפתיע, לכולנו נמאס להדליק ולכבות אותו כל הזמן. אז במדריך זה נלמד איך לעשות דוד חכם בעזרת רכיבים זולים במיוחד, ניגוד למפסקים הקיימים היום בשוק אשר מתחילים מ 350 ש"ח לאחד.

ראשית, חשוב להבהיר כי דוד הינו מוצר חשמלי במתח 230 וולט, ולכן על פי חוק יש להזמין חשמלאי עח מנת לבצע את החיבורים.

את המפסק החכם אנו הולכים לחבר במקביל לדוד (ניתן גם פשוט להחליף את המפסק אבל אז אנו מאבדים את היכולת שליטה הידנית), בשביל זה, דרושים לנו שני רכיבים.

1. ממסר העובד על RF בתדר 433 לצורך השליטה.

2. קונטקטור שתומך ב 16A לפחות שישמש כמפסק אוטומטי.

כך נראים החלקים:

על מנת לחבר את החלקים במקביל לדוד, אפשר לעשות שני דברים. או למשוך מהלוח חשמל 2 חוטים נוספים למפסק, או להרכיב קופסא נוספת ליד המפסק דוד (מתאים למי שהמפסק נמצא במרפסת שירות ולא רואים אותו).

נדגים כיצד לעשות זאת בהנחה שמשכנו 2 חוטים נוספים למפסק של הדוד.

הוראות חיבור:

ראשית, את 2 החוטים הנוספים שמשכנו (חום וכחול צריך להיות בדרך כלל), יש לחבר למפסק הדוד הרגיל ביציאה ממנו, כלומר איפה שהכבל שיוצא לדוד ולא איפה שהכבל שמגיע מהלוח חשמל.

עכשיו נעבור לחיווט החלקים. קודם כל, יש לחבר הזנה לממסר ולקונטקטור בצורה הבאה:

L מסמן את הפאזה במערכת, שימו לב שיש לחבר פאזה מאותו מפסק בלוח שאליו מחובר הדוד היום! בנוסף חוט מאותו מקום יש לחבר לחיבור מספר 5 לפי הסרטוט.

N הינו חוט האפס ויש פשוט לחבר חוט אפס מאחד החיבורים על פס האפס בלוח.

את חיבור מספר 6 יש לחבר לחיבור אשר מסומן A2 בקונטקטור.

יש להבהיר, כי בגלל שוני המוצרים, יכול להיות שצריך לשנות את החיווט מחיבורים 5 ו 6 אל 2 ו 3 בדיוק באותה צורה.

נעבור לחיווט הקונטקטור:

אל חיבור ה A2 כפי שמסומן, נחבר את החוט שסומן מקודם החוט ל A2.

אל חיבורי 2, נחבר את אותו L שחיברנו קודם, ואל חיבור 4 נחבר את האפס שסומן קודם ב N.

בנוסף, נחבר אל חיבור A1 (מלמעלה בקונטקטור) את האפס גם כן.

נשארו לנו שני חיבורים, 1 ו 3 מלמעלה שאליהם נחבר את 2 החוטים שמשכנו מהמפסק. שימו לב שאין לטעות פה ויש לחבר את החוטים בסדר הנכון! חוט חום אל 1 וחוט כחול אל 3. יש לשים לב שגם במפסק החיבורים מתואמים.

נעבור לכיוון התדרים:

1. לוחצים 8 פעמים על הכפתור בממסר - הוא מתאפס.

2. לוחצים על הכפתור 3 לחיצות קצרות נוספות.

3. מקריבים את השלט כמה שיותר קרוב, ולוחצים מספר שניות על A, הנורה תידלק ואז תתכבה. כשהיא כבויה - הקוד נלמד.

4. חוזרים על 3 עם כפתור B

5. לאחר כ 3 שניות הנורה אמורה לדלוק. זהו, הקוד בממסר נלמד וכרגע ניתן להשתמש בו עם השלט.

בגדול, עם החומרה סיימנו. ניתן לנסות להפעיל ולכבות עם השלט את הדוד, ונורת הדוד על המפסק הרגיל תידלק גם כן.

נעבור להגדרות ב HA:

ראשית צריך ללמוד את הקוד של השלט על מנת לשלוט איתו על הדוד, בשביל זה, ניכנס ל HA ונלחץ על אייקון השלט מצד שמאל למטה מתחת ל Developer Tools

נבחר שם באפשרויות הבאות:

ונלחץ על Call Service.

עכשיו, הברודלינק שלנו במצב למידה.

יש להניח את השלט על החלק השטוח העליון על הברודלינק, וללחוץ מספר שניות על כפתור A.

אמורה להופיעה הודעה שהקוד נלמד.

יש שוב ללחוץ על Call Service ולחזור על הפעולה עם כפתור B.

עכשיו יש לחזור למסך הראשי ב HA ונראה שהופיעו 2 קופסאות עם הקודים שנלמדו.

העתיקו את הקודיים למקום כלשהו שיהיה נוח.

עכשיו, נוסיף מפסק ב configuration.yml בצורה הבאה:

שימרו את הקובץ, הפעילו את HA מחדש, ויש לכם מפסק חכם לדוד!

במידה והתבלבלתם בין הקודים, והכיבוי מדליק וההפך, פשוט החליפו בינהם מקום והפעילו מחדש.

לשאלות, בעיות ואי הבנות בקשר למדריך, ניתן לשאול פה

ואנו נעשה הכל בשביל לעזור לכם

4,781 צפיות
Featured Posts
פרסומים אחרונים
ארכיון
חפש לפי תגיות
עקוב אחרינו
  • Facebook Basic Square
bottom of page