Please reload

פרסומים אחרונים

Home Assistant - מדריך התקנה על Raspberry Pi

4.6.2018

1/5
Please reload

Featured Posts

מדריך יצירת דוד חכם בפחות מ 50 שקל

2.11.2017

דוד חכם הינו אחד הדברים הראשונים שאנשים שואלים בעניין הבית החכם.  וזה לא מפתיע, לכולנו נמאס להדליק ולכבות אותו כל הזמן. אז במדריך זה נלמד איך לעשות דוד חכם בעזרת רכיבים זולים במיוחד, ניגוד למפסקים הקיימים היום בשוק אשר מתחילים מ 350 ש"ח לאחד.

 

 

ראשית, חשוב להבהיר כי דוד הינו מוצר חשמלי במתח 230 וולט, ולכן על פי חוק יש להזמין חשמלאי עח מנת לבצע את החיבורים.

 

את המפסק החכם אנו הולכים לחבר במקביל לדוד (ניתן גם פשוט להחליף את המפסק אבל אז אנו מאבדים את היכולת שליטה הידנית), בשביל זה, דרושים לנו שני רכיבים.

1. ממסר העובד על RF בתדר 433 לצורך השליטה.

2. קונטקטור שתומך ב 16A לפחות שישמש כמפסק אוטומטי.

 

כך נראים החלקים:

 

 

לינק לקונטקטור

לינק לממסר (יש לבחור בממסר יחד עם שלט)

 

 

על מנת לחבר את החלקים במקביל לדוד, אפשר לעשות שני דברים.  או למשוך מהלוח חשמל 2 חוטים נוספים למפסק, או להרכיב קופסא נוספת ליד המפסק דוד (מתאים למי שהמפסק נמצא במרפסת שירות ולא רואים אותו).

 

 

נדגים כיצד לעשות זאת בהנחה שמשכנו 2 חוטים נוספים למפסק של הדוד.

 

הוראות חיבור:

ראשית, את 2 החוטים הנוספים שמשכנו (חום וכחול צריך להיות בדרך כלל), יש לחבר למפסק הדוד הרגיל ביציאה ממנו, כלומר איפה שהכבל שיוצא לדוד ולא איפה שהכבל שמגיע מהלוח חשמל.

 

עכשיו נעבור לחיווט החלקים. קודם כל, יש לחבר הזנה לממסר ולקונטקטור בצורה הבאה:

 

 

 

 

L מסמן את הפאזה במערכת, שימו לב שיש לחבר פאזה מאותו מפסק בלוח שאליו מחובר הדוד היום! בנוסף חוט מאותו מקום יש לחבר לחיבור מספר 5 לפי הסרטוט.

N הינו חוט האפס ויש פשוט לחבר חוט אפס מאחד החיבורים על פס האפס בלוח.

את חיבור מספר 6 יש לחבר לחיבור אשר מסומן A2 בקונטקטור.

 

יש להבהיר, כי בגלל שוני המוצרים, יכול להיות שצריך לשנות את החיווט מחיבורים 5 ו 6 אל 2 ו 3 בדיוק באותה צורה.

 

נעבור לחיווט הקונטקטור:

 

 

 

 

אל חיבור ה A2 כפי שמסומן, נחבר את החוט שסומן מקודם החוט ל A2.

אל חיבורי 2, נחבר את אותו L שחיברנו קודם, ואל חיבור 4 נחבר את האפס שסומן קודם ב N.

בנוסף, נחבר אל חיבור A1 (מלמעלה בקונטקטור) את האפס גם כן.