top of page

אז מה זה בעצם בית חכם?

בית חכם בעצם הינו תיאור לאוסף אביזרים חשמליים ואלקטרוניים בבית אשר מאוגדים ונשלטים  בעזרת מרכזייה אשר מאגדת את כל השליטה תחתיה.

באתר זה, אנו מלמדים בעיקר על מערכת בשם Home Assistant  אשר הינה תוכנת מערכת קוד פתוח לבית חכם. המרכזיה אשר אנו ממליצים עליה, זה בעצם מחשב הרסברי פאי שהינו מחשב זול וקטן המריץ לינוקס, עליו נתקין את מערכת ה Home Assistant. השאלה המתבקשת היא: "אז יש לי מחשב, איך זה עוזר לי? איך אני מפעיל מזגן?" והתשובה לכך, היא: בעזרת מכשיר קטן נוסף בשם  Broadlink RM Pro שהוא בעצם מכשיר אשר יודע לשדר ולקלוט פקודות אינפרא אדום (כמו הטלויזיה והמזג) ובנוסף גם פקודות רדיו (שעליהן מתבססים רוב המפסקים החכמים). אז בעצם, בעזרת שני המוצרים האלה, יש לנו מרכזיה ומשדר לבית חכם. עכשיו אפשר להתחיל להעיר את הבית שלך!

Raspberry Pi

Broadlink RM Pro

bottom of page